top of page

Вече е тук Наръчникът RURAAC: научете как да използвате разширена алтернативна комуникация за популяризиране на природното наследство

Наръчникът - Обучителни модули за разширена алтернативна комуникация за природното наследство е разработен чрез сътрудничество между партньорските организации в проекта RURAAC. Наръчникът RURAAC е резултат от задълбочено проучване и експертния опит на членовете на Фондация Пейнт и Куортър Хорс /България/, Trekkify /Италия/, Cooperativa Sociale GEA Onlus /Италия/ и Latvijas Autisma apvieniba /Латвия/ .


Наръчникът RURAAC ще ви даде най-важната информация за ефективната комуникация с хора с интелектуални затруднения. В наръчника можете да намерите:

Ефективна комуникация с хора с интелектуални затруднения
Въведение в разширена алтернативна комуникация (РАК)
Първоначална оценка на уменията за достъп до РАК инструменти
Как да популяризираме природното наследство: Няколко примера за това как да използвате РАК инструменти за дейности на открито
Съвместно проектиране на дейности на открито с хора с интелектуални затруднения.

Следвайте връзките, за да изтеглите брошурата на английски, български, италиански или литовски език:


БЪЛГАРСКИ: https://shorturl.at/aeA08


Повече за проекта RURAAC можете да намерите тук.


Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Националната агенция на Еразъм+ - INDIRE. Нито Европейският съюз, нито INDIRE могат да носят отговорност за тях. Проект RURAAC Nr.2023-1-IT02-KA210-ADU-000152145

0 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page