top of page
  • pqfbulgaria

Дни на отворените врати – Проектът YEAT

Нашето последно събитие от проекта YEAT премина в много занимания с терапевтичните коне и нашите посетители. Успяхме да разкажем на всички какви прекрасни животни са конете, как могат да помагат при хора със специални нужди и каква е огромната роля на младежта в този вид терапия. Всички получиха безплатна книжка – YEAT Насоки, разработени като резултат от проекта.


За нас беше удоволствие да видим как иновативните практики, които разработихме по време на проекта се прилагат на практика. Семействата с младежи със специални потребности, които ни посетиха, сами усетиха терапевтичната сила на конете. Едно от младите момчета разпозна коня, който яздеше, в YEAT Насоките и донесе на коня книжката, за да го види. Майка му сподели, че направената връзката е голям пробив за когнитивното развитие на момчето.


Посетителите ни имаха възможност да научат всички подробности за проекта YEAT, нашите международни партньори и предимствата на програмата Еразмус+, която финансира осъществяването на проекта.


Благодарим на всички участници и се надяваме, че ще продължат да разпространяват терапията асистирана от коне като един ефективен медот за подобряване на състоянието на младежи със специални нужди.


Още за проекта можете да намерите тук: https://www.pqfbulgaria.org/youthinequineassistedtherapy


Официален номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029078 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

3 преглеждания0 коментара

Comentarios


bottom of page