top of page
  • pqfbulgaria

Насоките ''Младежи участват в терапия с коне'' са тук

Насоките ''Младежи участват в терапия с коне'' /YEAT/ са тук и са достъпни безплатно


Терапията с помощта на конете и мястото на младите хора в нея е основната тема на нашия проект YEAT. Работихме заедно с партньорите ни от QUEST (преди Брюкселско училище на открито), Креативи 108 и Сдружение За Теб, за да създадем насоки за всички млади хора, които желаят да се включат в терапията с коне - млади бенефициенти, млади професионалисти, младежки работници, млади хора с интерес към темата. Екипът направи проучване в България, Италия и Белгия относно начините за включване на млади хора в терапията с коне. Нашата фондация организира и обучителен обмен за повече от 20 участника от България, Белгия, Франция. Изследването и събрания опит по време на обмена са част от Насоките. Насоките дават леснодостъпна информация и отговарят на въпроси като...

‘’Какво е терапия асистирана от коне?’’
‘’Какви са ползите от терапията с коне?’’
‘’При какви състояния е препоръчителна терапията с коне?’’

Изтеглете Насоките и научете повече за проекта тук. Скоро ще бъдат достъпни и на български език.


Официален номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029078 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

3 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page