top of page
  • pqfbulgaria

Нова година, ново начинание – ‘Младежи участват в терапия с коне’

Актуализирано: 5.01.2022 г.

Честита нова 2022 година! Пожелаваме на всички здраве, радост и щастие!


Началото на годината бележи за нас началото на нашия нов проект ''Младежи участват в терапия с коне'' /Youth in Equine-Assisted Therapy/. Проектът има за цел да събере организации от различни сектори и заедно да подобрим качеството на работа, дейностите и практиките в областта на младежкото участие в терапията подпомагана от коне в различните страни партньори – България, Франция, Белгия, Европейския съюз и в международен план. Проектът ще развие капацитета на участващите организации, ще изгради мостове между различните сектори, ще разгледа общите нужди и приоритети в областта, ще създаде и разпространи иновативни подходи, ще бъде в полза на деца и младежи с увреждания.


За да постигнем целите си ще си партнираме с Асоциация ‘За теб‘ /България/, Брюкселско училище на открито/Белгия/, и Лък 33/Франция/. Очакваме с нетърпение да работим с всички тях.


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

25 преглеждания0 коментара

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page