top of page

Обучение ‘’ Разширена алтернативна комуникация за селските райони’’

Нашата организация беше домакин на международното обучение „Разширена алтернативна комуникация за селските райони“ за обучители в София, България. Обучението имаше за цел да тества и надгражда знанията и инструментите от наръчника RURAAC, част от проекта RURAAC.

По време на обучението членовете на партньорските организации Trekkify /Италия/, Cooperativa Sociale GEA Onlus /Италия/ и Latvijas Autisma apvieniba /Латвия/ проучиха:

Какво е ефективна комуникация с хора с интелектуални затруднения?
Видове разширена алтернативна комуникация и тяхното приложение
Значението на оценката на нуждите на хората с интелектуални затруднения
Популяризиране на природното наследство с помощта на разширена алтернативна комуникация за хора с интелектуални затруднения
Съвместно проектиране на дейности на открито с хора с интелектуални затруднения


Повече за проекта RURAAC можете да намерите тук.


Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Националната агенция на Еразъм+ - INDIRE. Нито Европейският съюз, нито INDIRE могат да носят отговорност за тях. Проект RURAAC Nr.2023-1-IT02-KA210-ADU-000152145

0 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page