top of page
  • pqfbulgaria

Последен ден от проекта YEAT

Организации от България, Белгия и Италия се събраха през 2021 г. с цел да повишат качеството и нивото на участие на младите хора в терапията с коне. Фондация Пейнт и Куортър Хорс България инициира начинанието в усилията ни да изградим мостове с други младежки организации и да засилим ролята на младите хора в тази област.


Консорциумът започна начинанието със задълбочено изследване на терапията с помощта на конете в различните европейски държави. След като събрахме достатъчно информация, организирахме международно събитие за обмен на знания. Това беше шанс за обмен на опит и създаване на иновативни подходи с други терапевти, младежки работници, млади хора със специални нужди и техните попечители. Резултатите бяха събрани в Насоките на YEAT, които служат на всички, които се интересуват от терапия с помощта на коне.Проектът YEAT беше първото ни международно начинание за изграждане на капацитет. Ние и нашите партньори успяхме да повишим компетентността на нашите служители и да допринесем за професионалното развитие на организациите. Насоките на YEAT вече имат въздействие върху професионалистите в терапията асистирана от коне от различни европейски страни, като например белгийския терапевт, който по време на мултиплициращо събитие споделил: „Насоките са точно това, което ми трябва, за да мога да обясня на семействата на хора със специални нужди какво е терапия с помощта на коне и как тя може да бъде полезна за тях.“


Насоките на YEAT ще продължат да бъдат достъпни за безплатно изтегляне тук. Повече за проекта YEAT можете да намерите тук.

Благодарим на всички партньори и участници в проекта, които допринесоха за постигане на целите му. Ние високо ценим и благодарим на младите хора със специални нужди и техните попечители, които ни се довериха, като участваха в събитията на YEAT и ни дадоха своята изключително ценна обратна връзка.

Очакваме с нетърпение да продължим да разпространяваме важната роля на младите хора в терапията с помощта на коне.


Официален номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029078 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

36 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page