top of page
  • pqfbulgaria

Разработване на екологично устойчиви дейности на открито за младежи в риск

Екипът на Фондация Пейнт и Куортър Хорс България беше част от обучителен обмен, организиран от нашите партньори от Trekiffy. Събитието беше част от поредица обмени на знания в рамките на проекта Youth Going Back to Nature – Engage, Connect, Empower. Екипите на шестимата партньори по проекта се събраха, за да работят върху екологично устойчиви дейности на открито за младежи в риск.


Серия от дейности бяха организирани от всички членове, работещи заедно за въвеждане на иновативни подходи при изпълнението им.

Търсене на съкровища за откриване на природата (TREKKYFY)

Развиване на по-дълбока връзка с общността и изграждане на доверие и взаимоотношения с връстниците.


Изграждане на доверие чрез упражнения и конна терапия (PQHF)

Фокусиране върху настоящия момент, свързване с другите и доверие в позицията на лидери или водене.

Картографиране на зелени площи, за да се разберат бариерите пред младежите за участие в дейности на открито (QUEST)

Разбиране на предизвикателствата в градската среда за младежи в риск за достъп до природата.


В природата: От присъствие до двойно осъзнаване (EQUILIBRE)

Наблюдение и признаване на вътрешните преживявания, като същевременно оставате наясно с външната среда.

Изграждане на осъзнаване на личното пространство и граници (EQUILIBRE)

Култивиране на атмосфера на безопасност и насърчение, където хората изпитват чувство на утвърждаване и съпричастност.


Изграждане на доверие чрез катерене на открито (TREKKYFY)

Изграждане на взаимоотношения чрез доверие в другите при изследването на природата.


Дихателни упражнения (LSM) Ценни за управление на стреса, подобряване на релаксацията и подобряване на цялостното благосъстояние. 


Терапия с дървета (OAZA)

Свързване с природата, за да разберем себе си и да оценим нейната сила да помага.

 

Събитието беше документирано и скоро ще се превърне във вторият документален филм на YGBN. Иновативните дейности ще бъдат събрани и достъпни безплатно в набор от инструменти, който ще бъде полезен за работещите с младежи и преподавателите, работещи с млади хора в риск в общите ни усилия да помогнем на младежите в тяхното лично и професионално развитие.


Първият набор от инструменти на YGBN и документален филм „Млади жени се връщат към природата“ бяха публикувани през 2023 г. Безплатни за използване, те могат да бъдат намерени тук или като ресурс на www.outdoorportal.eu 


Повече за проекта YGBN можете да намерите тук.


Официален номер на проекта: 2022-2-BG01-KA220-YOU-000098776 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните възгледи на нейния автор и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

0 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page