top of page
  • pqfbulgaria

PQHF ще бъде домакин на последната среща от YEAT проекта

Младежите играят важна роля в нашето общество, в което хората със специални нужди са едни от най-уязвимите. Всяка общност предприема мерки за подкрепа на хората със специални нужди. В основата на тези усилия са различни видове терапии. За различни състояния терапията асистирана от коне е доказала, че носи редица подобрения. Този вид терапия има много положителен ефект особено върху най-малките. От друга страна, неговият формат позволява на млади хора и млади професионалисти да участват в него и да окажат своето влияние върху общността. За да предоставят повече практическа информация по въпроса, група организации – Фондация Пейнт и Куортър Хорс България , Сдружение ЗА ТЕБ, Качествено образование за устойчива социална трансформация /QUEST/ и Креативи108 /Creativi108/, всички заинтересовани от темата, създадохме проекта ''Младежи участват в терапия с коне'' - Youth in Equine-Assisted Therapy (YEAT ) и Насоките на YEAT.


В рамките на проекта организирахме две партньорски срещи във Франция и Белгия. Също така събрахме участници от България, Франция и Белгия, за да работим заедно по Насоките на YEAT и да изпитаме терапия с помощта на коне по време на обучителен обмен. След като събрахме всички данни от проекта и проведохме проучвания в Италия, Белгия и България, заедно с нашите партньори, създадохме Насоките на YEAT.


Тази седмица нашата организация ще бъде домакин на последната среща по проекта YEAT в България. Представители на нашите партньори ще дойдат в София, за да прегледат и оценят работата по проекта и резултата от проекта – Насоките на YEAT.


Повече за проекта и Насоките на YEAT можете да намерите тук.


Официален номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029078 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”


5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page