КАКВО
ПРАВИМ

Ние постигаме целите си чрез програми, проекти и доброволчески дейности. Предоставяме информация и техники за обучение на коне. Стремим се да изградим общество фокусирано върху грижата за конете, хуманно отношение и съпричастност. Предоставяме квалифицирана терапевтична езда за деца с увреждания.

ПРОГРАМИ & ПРОЕКТИ

Фондация Пейт и Куортър Хорс България разпространява информация за чудесните породи коне ‘’Пейнт’’ и ‘’Куортър’’. Загрижени сме за всички коне по света. По тази причина се опитваме да предоставяме информация и обучения за ползите от възпитанието на коне чрез метода ‘’мека ръка’’ и натурални взаимоотношения. С помощта на нашите коне предоставяме терапевтична езда на деца с увреждания. Този метод прави обучението на терапевтични коне още по-лесно. В същото време екипът изготвя и изпълнява съответните проекти и програми подходящи, за да осъществят целите, които сме си поставили.

 

Организацията ни разпространява всички видове информация чрез уеб сайта ни, социалните медии и лично в нашите персонални и професионални мрежи.

Програма ''Посланик на ПКХБ''

Бъдете нашият глас по света!

 • Програма за доброволчество.

 • Посланиците насърчават ценностите на организацията.

 • Посланиците създават разнообразна международна общност.

 • Посланиците разпространяват каузата на организацията в кръговете си от познати.

 • Посланиците доброволно участват, когато им е удобно.

 • Статус: Активно, приемане на заявления.

Млади доброволци и коне правят промяна за деца с увреждания

Европейски корпус за солидарност

Проектът предлага възможност на младежи от различни европейски държави да участват като доброволци в програмата „Безплатна терапевтична езда за деца с увреждания“.

 

Нашите цели са:

• Ангажиране на младите хора, желаещи да допринесат и укрепят  общността;

• Насърчаване на солидарността, толерантността, недискриминацията, социалното приобщаване и разбирането сред младите хора;

• Улесняване развитието и усъвършенстването на професионалните умения и знания у младите хора, за да им помогнат в професионалното им развитие;

• Улесняване развитието на лични умения, способности и таланти у младите хора, за да им помогнат в личностното им израстване;

• Създаване на приветлива среда за културен обмен за младите хора и местната общност;

• Насърчаване на младите хора да допринесат и прилагат свои собствени идеи;

• Предоставяне на възможност на младите хора да отговорят на социалните предизвикателства;

• Позволяване на младите хора да осъзнаят важността на околната среда и начините да се грижат за нея;

• Допринасяне за по-доброто здраве на децата с увреждания.

IMG_2397.JPG
eu_flag_co_funded_pos_[cmyk]_left_BG.jpg
11.jpg

Американски коне носители на непреходни ценности

Фотоизложба

Фотоизложбата от 36 фотографии на преки наследници на американските мустанги ни отвежда из красивата българска природа. Конете от американски произход ни разкриват свободния си начин на живот и ни припомнят непреходни ценности валидни за всички нас от САЩ до България. Гостите на изложбата имаха възможност да видят още традиционно уестърн седло използвано от каубойте за прекосяване на американските прерии, както и облеклото и пособията им. Много от конете от фотографиите са терапевтични и се грижат за подобряване състоянието на български деца с увреждания.

 

Събитието се организира от  Младежкия Съвет на Посланика на САЩ в България с подкрепата на Посолство на САЩ в България.

Проект ''Център за терапевтична езда"

Да го построим заедно!

Този проект има за цел да създаде безопасна релаксираща среда за деца с увреждания и техните семейства. Бихме искали да изградим Център за конна терапия и специализирана арена за конна езда. Децата ще посещават терапевтични сесии два пъти на ден, ще контактуват с конете и ще се насладят на красивата природа. Родителите им ще имат време да се измъкнат от ежедневието си и да си отдъхнат. Нашата организация ще предостави всичко това на децата с увреждания и техните семейства безплатно . Накратко проектът ще включва:

 • Стаи за настаняване.

 • Специална арена за езда.

 • Капацитет за 7 деца, подпомагани от един родител.

 • БЕЗПЛАТНИ терапевтични сесии по езда, настаняване и храна.

 • Проектът включва бизнес план за търговска дейност с цел да се гарантира устойчивостта му.

 • Статус: Предстои.

Програма ''Безплатна терапевтична езда за деца с увреждания''

Включете се в програмата или я подкрепете!

 • Терапевтична езда за деца с увреждания

 • 7 деца и техните родители

 • Веднъж седмично

 • Безплатно за децата и техните семейства

 • Финансиране през 2018 г.: Посолство на САЩ в България;

 • Финансиране през 2019 г.: Принос от екипа

 • Статус: Изпълнява се.

Международно сертифициране на двама инструктори

Да осигурим качествена терапевтична езда е наш приоритет!

 • Сертифицираща организация: Международна професионална асоциация за терапевтичен хорсменшип (PATH International) 

 • Теоретични и практически познания за приложението на терапевтичната езда

 • Практическо обучение на място с Тереза ​​Лория, експерт с 20-годишен опит в тази област.

 • Финансиране: Частни дарители от България и чужбина.

 • Статус: Приключил.

КЪДЕ РАБОТИМ

Фермата 4OUR RANCH отглежда и се грижи за две стада коне предимно от породите ‘’Пейнт’’ и ‘’Куортър’’. 4OUR RANCH е дългосрочен партньор на нашата организация за всички проекти и програми. Мястото е екологично чисто, подходящо за деца с увреждания, използващо само възобновяеми енергийни източници.

НАПРАВЕТЕ ПРОМЯНА

Изпълняваме редица проекти и програми, които се нуждаят от всички видове подкрепа, например професионални услуги. Ако искате да дадете своя принос, изберете проект или програма и споделете идеите си с нас.

Благодаря, че се свързахте с нас!