top of page

Програма "Посланик на ПКХБ"

IMG_2414.JPG

Бъди нашият глас по света!

Програмата за посланици е създадена за нашите дългосрочни активни поддръжници. Основната им задача е да участват в разпространението на работата на организацията. Тя е насочена към създаване на разнообразна международна общност.

bottom of page