top of page

ТЕРАПЕВТИЧНА ЕЗДА 

DSC_0754.JPG

Терапевтичната езда е вид рехабилитация. Тя представлява общуване с коня, упражнения на гърба му и обучение в езда.

МЕДИЦИНСКИ ПОЛЗИ

Движението на гръбнака на коня подобрява състоянието на гръбначните прешлени и мускули на ездача.

По-високата телесна температура на коня в комбинация с движението му подобрява кръвообращението и отпуска мускулатурата.

 

Заболявания, на които влияе терапевтичната езда: церебрална парализа, аутизъм, епилепсия, хиперактивно разтройство с дефицит на вниманието, хипотония, хипертония и др.

ЕМОЦИОНАЛНИ ПОЛЗИ

  • По-добър контрол на емоциите

  • Увереност в собствените възможности

  • Дисциплина

  • Развиване на  комуникативни умения

ЗА КОГО Е ПОЛЕЗНО?

Терапевтичната езда е подходяща за деца над 4 годишна възраст., млади хора и възрастни.

 

Децата и младежите са добре дошли да кандидатстват  и взимат участие в нашата Програма ''Терапевтична езда за деца с увреждания''. За повече информация как да кандидатствате, моля свържете с нас. 

ИСТОРИИ ОТ ПРОГРАМАТА
БЕЗПЛАТНА ТЕРАПЕВТИЧНА ЕЗДА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

5th School Visit during the BUSTA Project
01:35

5th School Visit during the BUSTA Project

The project Building Skills Through Therapy Animals focuses on the role of students in developing animal-assisted therapies and the great impact the children can have on the practices. In developing the first set of activities Paint and Quarter Horse Foundation Bugaria has invited the children from the Bulgarian Community for Democratic Education to learn about therpautic riding and get creative in training the therapy horses. We have planned 5 visits that aim to introduce the children to the horses, give them the chance to observe a real therapy session, and contribute to the training process. More about the project find here - https://www.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy ___________________ Проектът се фокусира върху ролята на учениците в разработването на терапии с помощта на животни и голямото въздействие, което децата могат да окажат върху практиките. При разработването на първия набор от дейности Фондация Пейнт и Куортър Хорс България покани децата от Българска общност за демократично образование да се запознаят с терапевтичната езда и да проявят креативност в обучението на терапевтичните коне. Планирали сме 5 посещения, които имат за цел да запознаят децата с конете, да им дадат възможност да наблюдават истинска терапевтична сесия и да допринесат за процеса на обучение. Още за проекта можете на научите тук - https://bg.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy Music: Carefree Ukele Claps Musicin: REDproductions URL: //pixby.com/music/upbet-crefree-ukulele-claps-plyful-positive-corporte-cheerful-music-16391/
4th School Visit during the BUSTA project
03:16

4th School Visit during the BUSTA project

The project Building Skills Through Therapy Animals focuses on the role of students in developing animal-assisted therapies and the great impact the children can have on the practices. In developing the first set of activities Paint and Quarter Horse Foundation Bugaria has invited the children from the Bulgarian Community for Democratic Education to learn about therpautic riding and get creative in training the therapy horses. We have planned 5 visits that aim to introduce the children to the horses, give them the chance to observe a real therapy session, and contribute to the training process. More about the project find here - https://www.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy ___________________ Проектът се фокусира върху ролята на учениците в разработването на терапии с помощта на животни и голямото въздействие, което децата могат да окажат върху практиките. При разработването на първия набор от дейности Фондация Пейнт и Куортър Хорс България покани децата от Българска общност за демократично образование да се запознаят с терапевтичната езда и да проявят креативност в обучението на терапевтичните коне. Планирали сме 5 посещения, които имат за цел да запознаят децата с конете, да им дадат възможност да наблюдават истинска терапевтична сесия и да допринесат за процеса на обучение. Още за проекта можете на научите тук - https://bg.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy
3rd School Visit during the BUSTA project
02:22

3rd School Visit during the BUSTA project

The project Building Skills Through Therapy Animals focuses on the role of students in developing animal-assisted therapies and the great impact the children can have on the practices. In developing the first set of activities Paint and Quarter Horse Foundation Bugaria has invited the children from the Bulgarian Community for Democratic Education to learn about therpautic riding and get creative in training the therapy horses. We have planned 5 visits that aim to introduce the children to the horses, give them the chance to observe a real therapy session, and contribute to the training process. More about the project find here - https://www.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy ___________________ Проектът се фокусира върху ролята на учениците в разработването на терапии с помощта на животни и голямото въздействие, което децата могат да окажат върху практиките. При разработването на първия набор от дейности Фондация Пейнт и Куортър Хорс България покани децата от Българска общност за демократично образование да се запознаят с терапевтичната езда и да проявят креативност в обучението на терапевтичните коне. Планирали сме 5 посещения, които имат за цел да запознаят децата с конете, да им дадат възможност да наблюдават истинска терапевтична сесия и да допринесат за процеса на обучение. Още за проекта можете на научите тук - https://bg.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy
2nd School Visit during the BUSTA project
02:08

2nd School Visit during the BUSTA project

The project Building Skills Through Therapy Animals focuses on the role of students in developing animal-assisted therapies and the great impact the children can have on the practices. In developing the first set of activities Paint and Quarter Horse Foundation Bugaria has invited the children from the Bulgarian Community for Democratic Education to learn about therpautic riding and get creative in training the therapy horses. We have planned 5 visits that aim to introduce the children to the horses, give them the chance to observe a real therapy session, and contribute to the training process. More about the project find here - https://www.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy ___________________ Проектът се фокусира върху ролята на учениците в разработването на терапии с помощта на животни и голямото въздействие, което децата могат да окажат върху практиките. При разработването на първия набор от дейности Фондация Пейнт и Куортър Хорс България покани децата от Българска общност за демократично образование да се запознаят с терапевтичната езда и да проявят креативност в обучението на терапевтичните коне. Планирали сме 5 посещения, които имат за цел да запознаят децата с конете, да им дадат възможност да наблюдават истинска терапевтична сесия и да допринесат за процеса на обучение. Още за проекта можете на научите тук - https://bg.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy
1st School Visit during the BUSTA project - Short Story
02:02

1st School Visit during the BUSTA project - Short Story

The project Building Skills Through Therapy Animals focuses on the role of students in developing animal-assisted therapies and the great impact the children can have on the practices. In developing the first set of activities Paint and Quarter Horse Foundation Bugaria has invited the children from the Bulgarian Community for Democratic Education to learn about therpautic riding and get creative in training the therapy horses. We have planned 5 visits that aim to introduce the children to the horses, give them the chance to observe a real therapy session, and contribute to the training process. More about the project find here - https://www.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy ___________________ Проектът се фокусира върху ролята на учениците в разработването на терапии с помощта на животни и голямото въздействие, което децата могат да окажат върху практиките. При разработването на първия набор от дейности Фондация Пейнт и Куортър Хорс България покани децата от Българска общност за демократично образование да се запознаят с терапевтичната езда и да проявят креативност в обучението на терапевтичните коне. Планирали сме 5 посещения, които имат за цел да запознаят децата с конете, да им дадат възможност да наблюдават истинска терапевтична сесия и да допринесат за процеса на обучение. Още за проекта можете на научите тук - https://bg.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy
1st School Visit during the BUSTA Project
05:57

1st School Visit during the BUSTA Project

The project Building Skills Through Therapy Animals focuses on the role of students in developing animal-assisted therapies and the great impact the children can have on the practices. In developing the first set of activities Paint and Quarter Horse Foundation Bugaria has invited the children from the Bulgarian Community for Democratic Education to learn about therpautic riding and get creative in training the therapy horses. We have planned 5 visits that aim to introduce the children to the horses, give them the chance to observe a real therapy session, and contribute to the training process. More about the project find here - https://www.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy ___________________ Проектът се фокусира върху ролята на учениците в разработването на терапии с помощта на животни и голямото въздействие, което децата могат да окажат върху практиките. При разработването на първия набор от дейности Фондация Пейнт и Куортър Хорс България покани децата от Българска общност за демократично образование да се запознаят с терапевтичната езда и да проявят креативност в обучението на терапевтичните коне. Планирали сме 5 посещения, които имат за цел да запознаят децата с конете, да им дадат възможност да наблюдават истинска терапевтична сесия и да допринесат за процеса на обучение. Още за проекта можете на научите тук - https://bg.pqfbulgaria.org/copy-of-youth-in-equine-assisted-therapy
bottom of page