top of page

ЕСТЕСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНЯ

IMG_2054_edited_edited.jpg

ЕСТЕСТВЕНА ВРЪЗКА С КОНЯ И ОБУЧЕНИЕТО МУ

Човекът използва конете в ежевендевието си от хиляди години. Въпреки това методите за обучение почти не са се променили.  

Методът ''естествени взаимооотношения с коня'' е базиран на истинската емоционална връзка между човека и коня. Конят доброволно изпълнява поставените му задачи без принуда, насилие, и ''помощни средства'' като трензели (метално приспособление в устата на коня), ластици, каиши и други.

Най-важното е, че конят и човекът изграждат доверие и взаимно уважение. 

bottom of page