СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЕЦ

Помогнете и допринесете за общата ни кауза с това, в което сте най-добри.

Нашата организация непрекъснато се развива и търси доброволци, които желаят да се присъединят към нас.

 

В зависимост от уменията на доброволците ние им възлагаме задачи в области като развитие на социалните мрежи , стратегии и кампании за набиране на средства, връзки с международни организации и други. На всеки два до три месеца организацията се нуждае от доброволци, които желаят да допринесат за практическите дейности, като грижи за амуницията, почистване на пасищата на конете и други.

 

Ако искате да станете доброволец в нашата организация, свържете се с нас. Заедно ще планираме вашето доброволчество.