top of page

Изграждане на умения чрез обучение на терапевтични животни

EN-Funded by the EU-PANTONE.jpg

Проектът се фокусира върху ролята на учениците в разработването на терапии с помощта на животни и голямото въздействие, което децата могат да окажат върху практиките.

Вижте месечния бюлетин на проекта.

BUSTA /Изграждане на умения чрез обучение на животни/ ще популяризира иновативни и практически методи на обучение за ученици, които имат въздействие в реалния свят, чрез интегриране на обучение по терапия с животни. Проектът ще цели:

 • Овластяване на учителите да насърчават талантите на учениците чрез иновативна педагогика.

 • Овластяване на учителите да насърчават активното участие на учениците в реалния свят и приобщаването чрез изграждане на осведоменост и психо-ефективна връзка.

 • Овластяване на капацитета на учениците да развиват любопитство, да работят с предизвикателства и да проектират съвместно творчески решения.

 • Овластяване на капацитета на учениците да използват цифрови инструменти и съдържание за обмен на практики с партньорски училища.

Проектът разработи 3 основни елемента:

 1. Документален видеоклип, отразяващ изследователския процес, проведен от студенти: дейности за осведомяване за разбиране на съдържанието и целта на всяко обучение на животни, както и за разбиране на различните видове увреждания, поддържани от всяка терапия; и действия за идентифициране на нуждите от обучение на всеки партньор, както и за трансфер на знания и опит.

 2. Доклад за въздействието и възпроизводството: оценка на развитието на уменията и анализ на движещите сили и бариерите пред мащабирането на този процес.

 3. Насоки за това как да се интегрира изграждането на умения в училищата чрез обучение на животни, насочени към: училища, асоциации за лечение на животни и организации за хора с увреждания. 

Проектът събира следните партньори, за да постигне целите си:

 • Lietuvos juru muziejus (координатор) (Литва)

 • Klaipedos Marijos Montessori mokykla-darzelis (Литва)

 • Общност за демократично образование (България)

 • Фондация Пейнт и Куортър Хорс България

 • Брюкселско училище на открито (BOS) (Белгия)

 • Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD)

За да гарантираме гладкото протичане на проекта и сътрудничеството с всички партньори, нашият екип взе участие във важна среща, която даде старт на проекта. Двудневната среща се проведе в Брюксел, а наши домакини бяха от BOS и EASPD.

При разработването на първия набор от дейности Фондация Пейнт и Куортър Хорс България покани децата от Българска общност за демократично образование да се запознаят с терапевтичната езда и да проявят креативност в обучението на терапевтичните коне. 

Планирали сме 5 посещения, които имат за цел да запознаят децата с конете, да им дадат възможност да наблюдават истинска терапевтична сесия и да допринесат за процеса на обучение. 

3те основни проектни резултати са достъпни тук:

Гледайте пълния документален филм със субтитри на български език: 

Вижте докладът за въздействието и възпроизводството

Свалете Насоки за това как да се интегрира изграждането на умения в училищата чрез обучение на животни тук:

Официален номер на проекта: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000034363 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

bottom of page