top of page

Младежи участват в терапия с коне

HRDC_EN.jpg
EN-Funded by the EU-PANTONE.jpg

Проектът ще развие потенциала на младежкото участие в терапията с коне.

Проектът ''Младежи участват в терапия с коне'' /Youth in Equine-Assisted Therapy/ има за цел да събере организации от различни сектори и заедно да подобрим качеството на работа, дейностите и практиките в областта на младежкото участие в терапията подпомагана от коне в различните страни партньори – България, Франция, Белгия, Европейския съюз и в международен план. Проектът ще развие капацитета на участващите организации, ще изгради мостове между различните сектори, ще разгледа общите нужди и приоритети в областта, ще създаде и разпространи иновативни подходи, ще бъде в полза на деца и младежи с увреждания.

 

За да постигнем целите си ще си партнираме с Асоциация ‘За теб‘ /България/, Брюкселско училище на открито/Белгия/, и Luck33/Франция/. 

Първата среща на партньорите се състоя през януари 2022 г. близо до красивия Лантoн, Франция, с домакин нашия партньор Luck33. На срещата се събраха представители на всяка от партньорските организации. Прекарахме няколко дни в опознаване и усилена работа по проекта, както и в запознаване с местната култура. В рамките на проекта през май 2022 г. се организира събитие за учебен обмен. Чрез сътрудничеството между партньорите ще се изготвят ‚‘Насоки за младежта в терапията с коне‘‘ - полезен инструмент за всеки, който е професионално ангажиран  или просто иска да научи повече. Това изисква планиране и разработване на стратегии от партньорите, което се осъществи по време на срещата.

 

В една от нашите кафе паузи опитахме традиционен френски десерт, на който всички се насладихме. В свободното време обиколихме част от Аркашонския залив, видяхме истински ферми за стриди, и посетихме Великата дюна на Пила - най-високата пясъчна дюна в Европа. Част от работата ни по проекта изисква работа с центрове за отглеждане на коне и конен спорт. Посетихме местен център, където всеки успя да научи на терен повече за конете, грижата за тях, обучението им и комуникацията с тях.

 

Фондация Пейнт и Куортър Хорс е единствената организация в партньорството, професионално ангажирана с коне. Благодарение на подготвителната работа, която свършихме и първата среща по проекта всички други партньори вече знаят повече за подпомаганата от коне терапия и започват да проучват потенциала ѝ в младежкия сектор.

 

През месец май проведохме обучителен обмен. 

 

Петдневното събитие събра различни участници от България, Франция и Белгия в красивото село Чавдар, България. Ние и членовете на екипа на нашите партньорски организации бяхме развълнувани да посрещнем както млади така и опитни професионалисти в терапията с подпомагана от коне, младежки работници, младежи със специални нужди и техните придружители. Първите дни посветихме на опознаване, посещение на културни места и работа по темите за терапия с коне от гледна точка на всяка група участници. Следващите два дни прекарахме в ранчото за коне, където нашата организация предоставя терапевтични сесии с помощта на коне. Работата на терена беше вълнуваща и даде шанс на всички за близък контакт с конете. Младежите от групата получиха първите си терапевтични сеанси с конете от различни професионалисти от България, Франция и Белгия. Всички дейности ни дадоха възможност да обсъдим различни практики и да приложим някои от тях. Последният ден посветихме на оценка на нашия опит и получаване на ценни отзиви от всеки наш участник. Един пример за забележителните резултати, които участниците постигнаха, беше нова концепция за проект на Асоциация За теб, включваща младежи със специални нужди и професионалисти в терапията с коне от България.

Информацията, която събрахме по време на събитието от тази разнообразна група, ще бъде отразена в Насоките за младежи в терапията, подпомагана от коне, които ще бъдат достъпни през 2023 г.

During the summer of 2022 Creativi108, an Italian non-profit organization, joined enthusiastically our project. 

In September 2022 we held our second YEAT Project meeting. It was a real pleasure to meet the partners from each organization and dive into the project together for two full days. The meeting was organized by our partners from the Brussels Outdoor School. The first day we managed to get acquainted with our new partner Creativi108, Italy and new staff members of the other organizations. A recap of the entire project was made and great stories shared about the Learning Exchange Activity we held in May 2022 in Bulgaria. The second day we moved on to the work on our Project Result – the Youth in Equine-Assisted Therapy Guidelines. The Guidelines will be a useful tool for variety of people interested in the subject. It will feature tips, recommendations, stories, data and other information. It will be available in 2023 for free on the websites of all our partners. Of course, time was dedicated for everyone to explore the beautiful city of Brussels following the recommendations of our hosts.

 

In the spring of 2023 in every partner country there will be a YEAT event. There participants will be able to learn more about the project and the Guidelines will be presented.