Младежи участват в терапия с коне

HRDC_EN.jpg
EN-Funded by the EU-PANTONE.jpg

Проектът ще развие потенциала на младежкото участие в терапията с коне.

Проектът ''Младежи участват в терапия с коне'' /Youth in Equine-Assisted Therapy/ има за цел да събере организации от различни сектори и заедно да подобрим качеството на работа, дейностите и практиките в областта на младежкото участие в терапията подпомагана от коне в различните страни партньори – България, Франция, Белгия, Европейския съюз и в международен план. Проектът ще развие капацитета на участващите организации, ще изгради мостове между различните сектори, ще разгледа общите нужди и приоритети в областта, ще създаде и разпространи иновативни подходи, ще бъде в полза на деца и младежи с увреждания.

 

За да постигнем целите си ще си партнираме с Асоциация ‘За теб‘ /България/, Брюкселско училище на открито/Белгия/, и Luck33/Франция/. 

Първата среща на партньорите се състоя през януари 2022 г. близо до красивия Лантoн, Франция, с домакин нашия партньор Luck33. На срещата се събраха представители на всяка от партньорските организации. Прекарахме няколко дни в опознаване и усилена работа по проекта, както и в запознаване с местната култура. В рамките на проекта през май 2022 г. се организира събитие за учебен обмен. Чрез сътрудничеството между партньорите ще се изготвят ‚‘Насоки за младежта в терапията с коне‘‘ - полезен инструмент за всеки, който е професионално ангажиран  или просто иска да научи повече. Това изисква планиране и разработване на стратегии от партньорите, което се осъществи по време на срещата.

 

В една от нашите кафе паузи опитахме традиционен френски десерт, на който всички се насладихме. В свободното време обиколихме част от Аркашонския залив, видяхме истински ферми за стриди, и посетихме Великата дюна на Пила - най-високата пясъчна дюна в Европа. Част от работата ни по проекта изисква работа с центрове за отглеждане на коне и конен спорт. Посетихме местен център, където всеки успя да научи на терен повече за конете, грижата за тях, обучението им и комуникацията с тях.

 

Фондация Пейнт и Куортър Хорс е единствената организация в партньорството, професионално ангажирана с коне. Благодарение на подготвителната работа, която свършихме и първата среща по проекта всички други партньори вече знаят повече за подпомаганата от коне терапия и започват да проучват потенциала ѝ в младежкия сектор.

 

През месец май проведохме обучителен обмен. 

 

Петдневното събитие събра различни участници от България, Франция и Белгия в красивото село Чавдар, България. Ние и членовете на екипа на нашите партньорски организации бяхме развълнувани да посрещнем както млади така и опитни професионалисти в терапията с подпомагана от коне, младежки работници, младежи със специални нужди и техните придружители. Първите дни посветихме на опознаване, посещение на културни места и работа по темите за терапия с коне от гледна точка на всяка група участници. Следващите два дни прекарахме в ранчото за коне, където нашата организация предоставя терапевтични сесии с помощта на коне. Работата на терена беше вълнуваща и даде шанс на всички за близък контакт с конете. Младежите от групата получиха първите си терапевтични сеанси с конете от различни професионалисти от България, Франция и Белгия. Всички дейности ни дадоха възможност да обсъдим различни практики и да приложим някои от тях. Последният ден посветихме на оценка на нашия опит и получаване на ценни отзиви от всеки наш участник. Един пример за забележителните резултати, които участниците постигнаха, беше нова концепция за проект на Асоциация За теб, включваща младежи със специални нужди и професионалисти в терапията с коне от България.

Информацията, която събрахме по време на събитието от тази разнообразна група, ще бъде отразена в Насоките за младежи в терапията, подпомагана от коне, които ще бъдат достъпни през 2023 г.

Официален номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029078 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”