top of page
  • pqfbulgaria

Млади доброволци и коне правят промяна за деца с увреждания

Патриция, Тибо и Мано направиха 2020 една по-добра година!

Въпреки ситуацията с COVID-19, те дойдоха в България, за да помогнат в програмата „Безплатна терапевтична езда за деца с увреждания“. Две млади жени и един млад мъж формираха перфектния екип за лятото на 2020 г. Те доказаха, че на тях може да се разчита и могат да изпълнят всяка задача перфектно. Младите хора излязоха от зоната си на комфорт и ни помогнаха да се справим с трудни ситуации. Излишно е да споменаваме, че децата със специални нужди обичаха да общуват и да играят игри с вежливите чуждестранни асистенти.

Надяваме се, че тримата са натрупали ценен опит, научили са повече за българската култура и, разбира се, са се забавлявали с нас.


Най-вече благодарим на Патриция, Тибо и Мано за всяка минута, прекарана в помощ на нашата организация. И за това, че бяха толкова сърцати, отдадени и внимателни по време на доброволческата служба. Можем само да се надяваме, че всички наши бъдещи доброволци ще бъдат толкова добри.

За проектът

Проектът предлага възможност на младежи от Франция, Германия и Португалия да участват като доброволци в програмата „Безплатна терапевтична езда за деца с увреждания“.

Нашите цели са:

• Ангажиране на младите хора, желаещи да допринесат и укрепят общността;

• Насърчаване на солидарността, толерантността, недискриминацията, социалното приобщаване и разбирането сред младите хора;

• Улесняване развитието и усъвършенстването на професионалните умения и знания у младите хора, за да им помогнат в професионалното им развитие;

• Улесняване развитието на лични умения, способности и таланти у младите хора, за да им помогнат в личностното им израстване;

• Създаване на приветлива среда за културен обмен за младите хора и местната общност;

• Насърчаване на младите хора да допринесат и прилагат свои собствени идеи;

• Предоставяне на възможност на младите хора да отговорят на социалните предизвикателства;

• Позволяване на младите хора да осъзнаят важността на околната среда и начините да се грижат за нея;

• Допринасяне за по-доброто здраве на децата с увреждания.


Младите доброволци от различни европейски държави ще имат възможност да дойдат в България за период от два месеца и да подкрепят инструкторите в Програмата. Доброволците ще научат повече за местната култура и ще придобият ценен професионален и личен опит.

Дейностите в проекта включват:

  • Подкрепа за инструкторите по време и в подготовката за терапевтичните сесии;

  • Помощ при грижата за фермата и конете;

  • Участие и изпълнение на малки проекти, като построяване на площадка за игра за децата с увреждания.

Проектът е подкрепен от Програма ‘’Европейски корпус за солидарност’’.

31 преглеждания0 коментара

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page