top of page
  • pqfbulgaria

Проектът YEAT е към своя край

Неусетно измина времето от предишната среща с нашите колеги и приятели от партньорските ни организации Сдружение За Теб, QUEST и Creativi108по проекта YEAT. Ние от PQHFB посрещнахме всички участници в България. Дъждовния май наложи първия ден от среща да се проведе в центъра на София. Срещнахме се като стари приятели. Същевременно бързо се установи и деловият ритъм, защото в ограниченото време, с което разполагахме трябваше да свършим и доста работа. След отчета на изминалия период на проекта YEAT всеки от участниците сподели натрупания опит през изминалите месеци, целенасочените наблюдения на дейността в собствената си държава и от други организации и синтезирахме информацията, за да ни бъде полезна и за в бъдеще. Интересно за нас беше да се запознаем и с нови колеги от италианския ни партньор Creativi108. Впечатляващ е ентусиазма и желанието за развитие на младите участници. Надявахме се дъжда да спре, за да можем да се срещнем и на терен във фермата, където нашата организация обичайно провежда терапевтичните си сесии. Имахме желание да проведем разговорите си заобиколени и от конете, които са преки участници в терапията за деца в неравностойно положение.Имахме добър късмет и слънчевия ден ни се усмихна. Това даде възможност на втория ден от срещата да се разположим на открито във фермата и сред природата да продължим нашата работа, следвани от любопитните погледи на конете. Някои от младите участници не бяха имали контакт с кон до този момент. Усяхме, следвайки методите, които описваме в YEAT Насоките, за кратко време да преодолеем страховете им, тяхната неувереност и не след дълго те сами почистиха един от терапевтичните ни коне и го почерпиха с лакомства. Това красноречиво показа, в реални условия, че методите ни и натрупаниия с времето опит се развиват в правилна посока. Слънчевия ден премина неусетно. Всички останахме удовлетворени от извършената работа. Набелязани бяха детайлите, които всеки от участниците трябва да разработи и темите, които да се финализират. В края на деня се разделихме уморени, но доволни от постигнатото да момента. Остана само да подредим цялата информация и следващите месеци да отчетем дейностите по проекта.


Official number of the project: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029078 'This project is funded with the support of the European Commission. This publication reflects only the personal views of its author and the Commission cannot be held responsible for the use of the information contained therein.'

3 преглеждания0 коментара

コメント


bottom of page