top of page

Млади доброволци и коне правят промяна за децата с увреждания

HRDC_EN.jpg
SolidarityCorps_with_tagline-for_non_EC-EN.png
IMG-20210927-WA0098.jpg

Млади хора от ЕС посвещават времето си да помагат на децата в нужда и да придобият знания и опит по пътя

Проектът предлага възможност на младежи от Франция, Германия и Португалия да участват като доброволци в програмата „Безплатна терапевтична езда за деца с увреждания“.От 2021 г. ще посрещаме и млади ентусиасти от Люксембург. 

Нашите цели са:

 • Ангажиране на младите хора, желаещи да допринесат и укрепят общността;

 • Насърчаване на солидарността, толерантността, недискриминацията, социалното приобщаване и разбирането сред младите хора;

 • Улесняване развитието и усъвършенстването на професионалните умения и знания у младите хора, за да им помогнат в професионалното им развитие;

 • Улесняване развитието на лични умения, способности и таланти у младите хора, за да им помогнат в личностното им израстване;

 • Създаване на приветлива среда за културен обмен за младите хора и местната общност;

 • Насърчаване на младите хора да допринесат и прилагат свои собствени идеи;

 • Предоставяне на възможност на младите хора да отговорят на социалните предизвикателства;

 • Позволяване на младите хора да осъзнаят важността на околната среда и начините да се грижат за нея;

 • Допринасяне за по-доброто здраве на децата с увреждания.

 

Младите доброволци от различни европейски държави ще имат възможност да дойдат в България за период от два месеца и да подкрепят инструкторите в Програмата. Доброволците ще научат повече за местната култура и ще придобият ценен професионален и личен опит. 

Дейностите в проекта включват:

 • Подкрепа за инструкторите по време и в подготовката за терапевтичните сесии;

 • Помощ при грижата за фермата и конете;

 • Участие и изпълнение на малки проекти, като построяване на площадка за игра за децата с увреждания.
   

Проектите "'Млади доброволци и коне правят промяна за деца с увреждания' и ''Млади доброволци и коне правят промяна за деца с увреждания 2021—2022 г.'  се подпомагат от Програма ‘’Европейски корпус за солидарност’’.

Официален номер на проекта: 2020-3-BG01-ESC11-094769 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

bottom of page