top of page

Младежите се завръщат към природата - ангажиране, свързване, овластяване /YGBN/

EN_Co-fundedbytheEU_RGB_Monochrome.png
Logo only Acronym_YGBN.jpg

Проектът ''Младежите се завръщат към природата - ангажиране, свързване, овластяване'' (Youth Going Back to Nature - Engage, Connect, Empower) /YGBN/ има за цел да проправи пътя на младите хора с по-малко възможности да се върнат към природата чрез екологично устойчиви дейности на открито. Заедно с нашите партньори ще свържем, ангажираме и овластим младежката общност.

Проектът е създаден от нашата организация – Фондация Пейнт и Куортър Хорс България и се изпълнява в партньорство с LIETUVOS JURU MUZIEJUS - LSM /Литва/, AssociazioneSportiva Dilettantistica Trekkify - Trekkify /Италия/, Equilibre MTÜ /Естония/, ODRŽIVA ALTERNATIVA ZAJEDNICI - OAZA / Хърватия/, и ‘’Качествено образование в Европа за устойчива социална трансформация’’  – QUEST /Белгия/.

Всички организации ще станат първите членове на Европейската младежка мрежа на открито /EYON/.

Като част от проекта през 2023 г. и 2024 г. ще организираме 3 събития за обучителен обмен за партньорите. Заедно ще създаваме и разпространяваме документални филми и инструменти, за да помогнем на нас и на други да ангажираме младежите в неравностойно положение в дейности на открито. Тези и други ресурси ще бъдат достъпни на младежкия портал - Youth Outdoor Portal, който ще бъде разработен много скоро.

През 2025 г. младежката общност ще бъде поканена на първата международна онлайн младежка конференция на открито и първия в Европа младежки фестивал на открито. Във всички 6 партньорски страни партньорите ще организират интерактивни събития за разпространение, за да достигнат до по-широка аудитория на местно ниво.

 

Проектът YGBN е възможен благодарение на подкрепата на програма Еразъм+ и Европейската комисия.

Screen Shot 2023-05-16 at 12.04.49.png

През май 2023 г. проведохме среща за стартиране на нашия проект, която отбеляза началото на начинанието YGBN. Беше удоволствие да обсъдим с партньорите всички дейности по проекта в детайли, да отговорим на административни въпроси и да определим дати за събития и срещи, които предстоят. Всички бяха развълнувани да започнат работа и да обмислят идеи за първите задачи.

Нашата организация беше домакин на вдъхновяващо събитие за обмен на знания. 13 участници от всичките 6 партньора по проекта работиха на място, за да разработят иновативни екологично устойчиви дейности на открито. Нашият екип и колегите от LSM, QUEST, Equilibre , OAZA и Trekkify отидоха в планината извън София във фермата, дом на PQHFB. Основните бенефициенти, за които проектирахме дейностите, са млади жени. Много често те се нуждаят от помощ, за да развият потенциала си, да се чувстват уверени и с равни възможности. Природата прави този процес лесен и приятен.

Горди сме да съобщим, че през септември 2023 г. ‘’Европейската младежка мрежа за дейности на открито’’ / European Youth Outdoor Network – EYON/ беше официално основана в София , България . Учредители на EYON са Фондация Пейнт и Куортър Хорс България /България/, Литовският морски музей /Литва/, AssociazioneSportiva дилетантизъм Trekkify - /Италия/, Equilibre MTÜ /Естония/, ODRŽIVA ALTERNATIVA ZAJEDNICI - OAZA /Хърватия/ и Качествено образование в Европа за устойчива социална трансформация - QUEST / Белгия/.

Основната цел на EYON е да свърже различни организации, посветени на младежта и дейностите на открито. Мрежата ще улесни обмена на знания, практически инструменти и материали; свързване на професионалисти и младежката общност; създаване на партньорства за застъпничество за екологично устойчиви дейности.

Горди сме да съобщим, че през септември 2023 г. ‘’Европейската младежка мрежа за дейности на открито’’ / European Youth Outdoor Network – EYON/ беше официално основана в София , България . Учредители на EYON са Фондация Пейнт и Куортър Хорс България /България/, Литовският морски музей /Литва/, AssociazioneSportiva дилетантизъм Trekkify - /Италия/, Equilibre MTÜ /Естония/, ODRŽIVA ALTERNATIVA ZAJEDNICI - OAZA /Хърватия/ и Качествено образование в Европа за устойчива социална трансформация - QUEST / Белгия/.

Основната цел на EYON е да свърже различни организации, посветени на младежта и дейностите на открито. Мрежата ще улесни обмена на знания, практически инструменти и материали; свързване на професионалисти и младежката общност; създаване на партньорства за застъпничество за екологично устойчиви дейности.

As a result of the good practices shared the partners created the The Toolkit ‘’Young Women Going Back to Nature’’ . The Toolkit is intended to offer a thoughtful and impactful approach in working with young women within the realm of nature and outdoor activities involving a well-structured progression.

Официален номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029078 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

bottom of page