top of page

Младежите се завръщат към природата - ангажиране, свързване, овластяване /YGBN/

HRDC_EN.jpg
EN-Funded by the EU-PANTONE.jpg
Logo only Acronym_YGBN.jpg

Проектът ''Младежите се завръщат към природата - ангажиране, свързване, овластяване'' (Youth Going Back to Nature - Engage, Connect, Empower) /YGBN/ има за цел да проправи пътя на младите хора с по-малко възможности да се върнат към природата чрез екологично устойчиви дейности на открито. Заедно с нашите партньори ще свържем, ангажираме и овластим младежката общност.

Проектът е създаден от нашата организация – Фондация Пейнт и Куортър Хорс България и се изпълнява в партньорство с LIETUVOS JURU MUZIEJUS - LSM /Литва/, AssociazioneSportiva Dilettantistica Trekkify - Trekkify /Италия/, Equilibre MTÜ /Естония/, ODRŽIVA ALTERNATIVA ZAJEDNICI - OAZA / Хърватия/, и ‘’Качествено образование в Европа за устойчива социална трансформация’’  – QUEST /Белгия/.

Всички организации ще станат първите членове на Европейската младежка мрежа на открито /EYON/.

Като част от проекта през 2023 г. и 2024 г. ще организираме 3 събития за обучителен обмен за партньорите. Заедно ще създаваме и разпространяваме документални филми и инструменти, за да помогнем на нас и на други да ангажираме младежите в неравностойно положение в дейности на открито. Тези и други ресурси ще бъдат достъпни на младежкия портал - Youth Outdoor Portal, който ще бъде разработен много скоро.

През 2025 г. младежката общност ще бъде поканена на първата международна онлайн младежка конференция на открито и първия в Европа младежки фестивал на открито. Във всички 6 партньорски страни партньорите ще организират интерактивни събития за разпространение, за да достигнат до по-широка аудитория на местно ниво.

 

Проектът YGBN е възможен благодарение на подкрепата на програма Еразъм+ и Европейската комисия.

Screen Shot 2023-05-16 at 12.04.49.png

През май 2023 г. проведохме среща за стартиране на нашия проект, която отбеляза началото на начинанието YGBN. Беше удоволствие да обсъдим с партньорите всички дейности по проекта в детайли, да отговорим на административни въпроси и да определим дати за събития и срещи, които предстоят. Всички бяха развълнувани да започнат работа и да обмислят идеи за първите задачи.

 

През лятото на 2023 г. ще работим върху развитието на младежкия портал - Youth Outdoor Portal. През септември 2023 г. участници от всички партньорски организации ще се съберат в България за първото събитие за обучителен обмен. След събитието ще се проведе официалното основаване на Европейската младежка мрежа на открито /EYON/.

Официален номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029078 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

bottom of page