top of page

Младежи участват в терапия с коне

HRDC_EN.jpg
EN-Funded by the EU-PANTONE.jpg

С проекта ние развиваме ценната роля на младежите в терапевтичните практики с помощта на конете. Заедно с нашите партньори създадохме Насоките на YEAT. Насоките са предназначени да служат на бенефициенти на терапии, млади професионалисти, организации и новодошли в терапия подпомагана от коне.

Проектът ''Младежи участват в терапия с коне'' /Youth in Equine-Assisted Therapy/ има за цел да събере организации от различни сектори и заедно да подобрим качеството на работа, дейностите и практиките в областта на младежкото участие в терапията подпомагана от коне в различните страни партньори – България, Франция, Белгия, Европейския съюз и в международен план. Проектът ще развие капацитета на участващите организации, ще изгради мостове между различните сектори, ще разгледа общите нужди и приоритети в областта, ще създаде и разпространи иновативни подходи, ще бъде в полза на деца и младежи с увреждания.

 

За да постигнем целите си ще си партнираме с Асоциация ‘За теб‘ /България/, Брюкселско училище на открито/Белгия/,  Luck33/Франция/ и Креативи 108 /Италия/.

Първата среща на партньорите се състоя през януари 2022 г. близо до красивия Лантoн, Франция, с домакин нашия партньор Luck33. На срещата се събраха представители на всяка от партньорските организации. Прекарахме няколко дни в опознаване и усилена работа по проекта, както и в запознаване с местната култура. В рамките на проекта през май 2022 г. се организира събитие за учебен обмен. Чрез сътрудничеството между партньорите ще се изготвят ‚‘Насоки за младежта в терапията с коне‘‘ - полезен инструмент за всеки, който е професионално ангажиран  или просто иска да научи повече. Това изисква планиране и разработване на стратегии от партньорите, което се осъществи по време на срещата.

 

В една от нашите кафе паузи опитахме традиционен френски десерт, на който всички се насладихме. В свободното време обиколихме част от Аркашонския залив, видяхме истински ферми за стриди, и посетихме Великата дюна на Пила - най-високата пясъчна дюна в Европа. Част от работата ни по проекта изисква работа с центрове за отглеждане на коне и конен спорт. Посетихме местен център, където всеки успя да научи на терен повече за конете, грижата за тях, обучението им и комуникацията с тях.

 

Фондация Пейнт и Куортър Хорс е единствената организация в партньорството, професионално ангажирана с коне. Благодарение на подготвителната работа, която свършихме и първата среща по проекта всички други партньори вече знаят повече за подпомаганата от коне терапия и започват да проучват потенциала ѝ в младежкия сектор.

 

През месец май проведохме обучителен обмен. 

 

Петдневното събитие събра различни участници от България, Франция и Белгия в красивото село Чавдар, България. Ние и членовете на екипа на нашите партньорски организации бяхме развълнувани да посрещнем както млади така и опитни професионалисти в терапията с подпомагана от коне, младежки работници, младежи със специални нужди и техните придружители. Първите дни посветихме на опознаване, посещение на културни места и работа по темите за терапия с коне от гледна точка на всяка група участници. Следващите два дни прекарахме в ранчото за коне, където нашата организация предоставя терапевтични сесии с помощта на коне. Работата на терена беше вълнуваща и даде шанс на всички за близък контакт с конете. Младежите от групата получиха първите си терапевтични сеанси с конете от различни професионалисти от България, Франция и Белгия. Всички дейности ни дадоха възможност да обсъдим различни практики и да приложим някои от тях. Последният ден посветихме на оценка на нашия опит и получаване на ценни отзиви от всеки наш участник. Един пример за забележителните резултати, които участниците постигнаха, беше нова концепция за проект на Асоциация За теб, включваща младежи със специални нужди и професионалисти в терапията с коне от България.

Информацията, която събрахме по време на събитието от тази разнообразна група, ще бъде отразена в Насоките за младежи в терапията, подпомагана от коне, които ще бъдат достъпни през 2023 г.

През лятото на 2022 г. Креативи 108, италианска организация с нестопанска цел, се присъедини с ентусиазъм към нашия проект.

През септември 2022 г. проведохме втората си среща по проекта YEAT. Беше истинско удоволствие да се срещна с партньорите от всяка организация и да се потопим в проекта заедно за два дни. Срещата беше организирана от нашите партньори от Брюкселско училище на открито. Първият ден успяхме да се запознаем с новия ни партньор Креативи 108, Италия и нови служители на другите организации. Беше направено обобщение на целия проект и бяха споделени истории от обучителния обмен, който проведохме през май 2022 г. в България. На втория ден преминахме към работата по нашия резултат от проекта – Насоките за младежи в терапия, подпомагана от коне. Насоките ще бъдат полезен инструмент за различни хора, интересуващи се от темата. Ще съдържа съвети, препоръки, истории, данни и друга информация. Той ще бъде достъпен през 2023 г. безплатно на уебсайтовете на всички наши партньори. Разбира се, беше отделено време за всички да разгледат красивия град Брюксел, следвайки препоръките на нашите домакини.

 

През пролетта на 2023 г. във всяка партньорска страна предстои YEAT събитие. Там участниците ще могат да научат повече за проекта и ще бъдат представени Насоките.

Информацията, която събрахме по време на Обучителния обмен от тази разнообразна група, е отразена в Насоките за младежи в терапия, подпомагана от коне, които са достъпни от януари 2023 г. Насоките на YEAT имат за цел да служат на младежката общност, като я насърчават да се възползва повече и по-ефективно от терапията- асистирана от коне. Те съдържат практическа информация, като например какви са ползите от терапията с помощта на коне, видове практики и методи. Ръководството предлага успешни истории от проекта за илюстрация на приложението на терапията.

TYPES OF THERAPIES (1)_edited.jpg

През май 2023 г. проведохме нашата трета и последна среща по проекта YEAT. Партньорите проведоха тридневна дискусия относно проекта YEAT и как да го поддържат. Срещата беше организирана от Paint and Quarter Horse Foundation Bulgaria. Разгледахме детайлите на проекта, прегледахме постиженията, които постигнахме, и предизвикателствата, пред които се изправихме през 20-те месеца на проекта. Прекарахме един ден в ранчото за коне, заобиколени от терапевтичните коне. Имахме шанса отново да се докоснем до тяхната огромна терапевтична сила. Срещата беше последното международно събитие на проекта, но знаем, че ще се срещнем отново с нашите страхотни колеги и приятели.