ВСЯКА ПОМОЩ  Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

 Фондация Пейнт и Куортър Хорс България има нужда от финансиране, за да продължи проектите си и покрие административните и оперативни разходи на организацията. Благодарим Ви, че решихте да допринесете. Изберете най-удобния за Вас начин.

Банков превод

Това е информация за банковата сметка на организацията за директни банкови трансфери.

Титуляр на сметка: Фондация ‘’Пейнт и Куортър Хорс България’’

Банка: Българо-Американска Кредитна Банка

IBAN: BG25BGUS91601005290600

SWIFT (BIC): BGUSBGSF

Онлайн

Можете да подкрепите организацията чрез PayPal или платформата GlobalGiving. Моля, имайте предвид, че за всяко дарение през тези сайтове се начислява допълнителна такса. Ако имате нужда от повече информация, свържете се с нас.

Лично

Свържете се с нас и заповядайте да се срещнем в удобно за Вас време.