top of page
  • pqfbulgaria

Присъединихме се към проекта RURAAC

Актуализирано: 30.05

Фондация Пейнт и Куортър Хорс България е българският партньор в международния проект „RURAAC: Разширена алтернативна комуникация за селските райони“. Целта на проекта RURAAC е да насърчи социалното включване на хора с интелектуални затруднения (ХИЗ) в селските райони чрез използване на разширена алтернативна комуникация (РАК) в изживявания на открито, като по този начин улеснява изследването на местното природно наследство.Но какво е разширена алтернативна комуникация или РАК?

РАК е набор от стратегии и инструменти за подпомагане на хора с комуникационни затруднения. Има голям потенциал за приложение от педагози, организатори на дейности на открито и всички, които желаят да организират приобщаващи дейности.


Конкретните цели на проекта са следните:

1. Да се ​​развият уменията и експертизата на преподавателите, работещи с ХИЗ и тези, работещи в обучението на открито по отношение на темата РАК.

2. Да насърчава овластяването на ХИЗ чрез съвместно проектиране на РАК материали.

3. Разпространяване на резултатите в местните общности.

 

RURAAC има за цел да постигне следните резултати:

● Р1: Обучителни модули за преподаватели по РАК със специфичен фокус върху насърчаването на природните активи. Материалите за обучение ще бъдат събрани в наръчник, посветен на РАК за природното наследство.

● Р2: Транснационален курс за обучение по РАК, посветен на преподаватели на възрастни с интелектуални затруднения и преподаватели, които насърчават приобщаващи дейности на открито.

● Р3: РАК материали, предназначени да популяризират местните природни богатства (кратки ръководства, табели, плакати и други).

● Р4: 3 промоционални събития в 3 страни партньори.


Повече за проекта можете да намерите тук.


Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Националната агенция на Еразъм+ - INDIRE. Нито Европейският съюз, нито INDIRE могат да носят отговорност за тях. Проект RURAAC Nr.2023-1-IT02-KA210-ADU-000152145.

0 преглеждания0 коментара

Comentários


bottom of page